تبلیغات
مباحثی در ریاضیات دبیرستان - طرح درس روزانه مربوط به ضرب یک جمله ای و چند جمله ای و تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای (ریاضی1)
مباحثی در ریاضیات دبیرستان
آموزش ریاضیات دبیرستان
به وبلاگ مباحثی در ریاضیات دبیرستان خوش آمدید ، آرزو می کنیم که لحظات خوبی را در این وبلاگ سپری کنید، لطفاً ما را از نظرات خود آگاه سازید.

طرح درس روزانه
موضوع درس

ضرب یک جمله ای و چند جمله ای و تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای  

http://www.persianteach.com/ منبع

طرح درس روزانه
موضوع درس

ضرب یک جمله ای و چند جمله ای و تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای    عناوین فرعی
(رئوس مطالب)

الف) ضرب یک جمله ای در چند جمله ای
ب) ضرب چند جمله ای در چند جمله ای
ج) تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای
   هدف کلی درس

دانش آموزان با روش صحیح ضرب یک جمله ای و چند جمله ای در چند جمله ای روش صحیح تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای آشنا شوند.    هدفهای جزئی

الف) دانش آموزان با ضرب یک جمله ای در چند جمله ای آشنا شوند.
ب) دانش آموزان با ضرب چند جمله ای در چند جمله ای آشنا شوند.
ج) دانش آموزان با تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای آشنا شوند.
   هدفهای رفتاری

پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند:
1- توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع را تعریف کنند. (شناختی - دانش)
2- غیر از مثال کتاب در مورد توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع مثالی بزنند. (شناختی - کاربرد)
3- ضرب یک جمله ای در چند جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند. (شناختی - درک و فهم)
4- ضرب چند جمله ای در چند جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند. (شناختی - درک و فهم)
5- تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند. (شناختی - درک و فهم).
   رفتار ورودی

دانش آموزان باید:
- مفهوم یک جمله ای و چند جمله ای و روش جمع کردن آنها را بدانند.
   ارزشیابی تشخیصی

1- یک جمله ای را با ذکر مثال بیان کنید.
2- در مورد چند جمله ای مثالب بزنید.
3- تمرینهای داده شده در زمینه جمع جبری یک جمله ای را حل کنید.
   فعالیت های آموزشی

فعالیت های معلم

1- سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب و جویا شدن علت غیبت غائبین جلسه قبل
2- دقت در وضعیت روحی و جسمی دانش آموزان
3- معرفی درس جدید
4- طرح سؤال و برانگیختن توجه و تفکر دانش آموزان در زمینه ی موضوع درس
5- توجه به پاسخهای دانش آموزان و تحریک مجدد آنها با طرح سؤالهای جدید
6- ارائه مثالهایی از نمونه ها و غیر نمونه های مطالب درس
7- ارزشیابی تکوینی در طول فعالیت های آموزشی
8- اظهار نظر نهایی در زمینه درستی یا نادرستی تمرینهای حل شده ی دانش آموزان

فعالیت های دانش آموزان

1- گزارش از علل غیبت جلسات قبل
2- توجه به مطالب معلم و یادداشت آنها
3- تفکردرباره سؤالهای معلم و پاسخ دادن به آنها
4- مقایسه نمونه ها و غیر ارائه شده ی معلم
5- فرضیه سازی و طرح سؤال
6- حل تمرینهای داده شده در کلاس
7- مطالعه متن درس و بحث و گفتگو در مورد مفاهیم آن به صورت گروهی
8- جمع بندی مطالب درس
   روش تدریس

روش توضیحی، روش پرسش و پاسخ، روش حل تمرین و روش حل مسأله    وسایل آموزشی

کتاب درسی، تخته سیاه، گچ سفید و رنگی، دفتر حضور و غیاب    ارزشیابی

الف) از دانش آموزان خواسته می شود درباره درس ارائه شده اظهار نظر کنند و به این ترتیب میزان علاقمندی آنها به موضوع مورد نظر و فعالیت کلاس مشخص می شود.
ب) به سؤالهای زیر پاسخ دهند:
1- توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع را در یک سطر بنویسید.
2- در مورد توزیع پذیری عمل ضرب مثالی بزنید.
3- ضربهای چند جمله در چند جمله زیر را حل کنید.
تمرینها باید زیر هر سؤال نوشته شود.
4- تقسیمهای یک جمله ای بر یک جمله ای داده شده را انجام دهید.
تمرینها باید در زیر هر سؤال نوشته شوند.
   فعالیت های تکمیلی

1- متن کتاب در زمینه موضوع درس امروز را با دقت مطالعه کنید.
2- تمرینهای کتاب مربوط به این قسمت را حل کنید و با خود در جلسه آینده به کلاس بیاورید.
طبقه بندی: طرح درس، 
ارسال توسط رضا علیزاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
بیشتر دنبال چه مطالبی هستید؟پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا